Giải pháp

Danh mục
FaceBook
Thống kê truy cập
Giải pháp
Giải pháp lọc xử lý nước uống trực tiếp trường học

Giải pháp lọc xử lý nước uống trực tiếp trường học

Hãy sử dụng nguồn nước sạch với những hệ thống lọc tiêu chuẩn của các nhà nghiên cứu. Hệ thống lọc tại nhà, công cộng, trường học....

Giải Pháp Nước Uống Cho Trường Học I. Văn Phòng Giáo Viên II. Học Sinh III. Canteen   Dựa vào tiêu chuẩn nước uống trực tiếp Quốc tế và Việt Nam NSF/ANSI Stds: 42 & 53, USA Tiêu chuẩn Quatest & Pasteur, Việt Nam

Giải pháp lọc xử lý nước uống trực tiếp trường học

Hãy sử dụng nguồn nước sạch với những hệ thống lọc tiêu chuẩn của các nhà nghiên cứu. Hệ thống lọc tại nhà, công cộng, trường học....

Xử lý lọc tổng cho toàn bộ ngôi nhà.

Xử lý lọc tổng cho toàn bộ ngôi nhà.

Nước uống sinh hoạt hàng ngày cần phải đảm bảo sạch sẽ vệ sinh. Để có được nguồn nước uống phù hợp phải dùng đến hệ thống lọc nước theo tiêu chuẩn....