CAM KẾT CHO TƯƠNG LAI: TINH THẦN KINH DOANH

BỀN VỮNG TRONG THẾ HỆ THỨ NĂM

Chỉ những người có mục tiêu rõ ràng mới có thể đi đúng con đường: Karl Ochsner là một doanh nhân có tầm nhìn xa và niềm tin rõ ràng. Là một người có tầm nhìn xa và là người có động lực, anh là thế hệ thứ năm điều hành công việc kinh doanh của gia đình. Biết về cội nguồn và hơn 150 năm lịch sử, ông đã thành lập OCHSNER Wärmepumpen GmbH theo một phương thức mới, bền vững và hướng tới tương lai trong vòng vài năm. Văn hóa doanh nghiệp cởi mở và tinh thần đồng đội cũng quan trọng đối với anh ấy cũng như cam kết không ngừng của anh ấy đối với các dự án môi trường, khí hậu và xã hội. Website: https://www.ochsner.com

TỪ CÔNG TY GIA ĐÌNH TRONG KHU VỰC ĐẾN CÔNG TY

DẪN ĐẦU CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU

Ngay sau khi gia nhập, Karl Ochsner đã phải đương đầu với sóng gió của cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Công ty đã nổi lên mạnh mẽ hơn như một nhà lãnh đạo công nghệ quốc tế và đi tiên phong về thân thiện với khí hậu và năng lượng tái tạo. Quan hệ đối tác chiến lược, đầu tư hướng tới tương lai vào công nghệ mới, vào các dự án nghiên cứu và vào các thị trường mới đã đóng góp đáng kể vào câu chuyện thành công đáng chú ý này. Chương mới nhất: thâm nhập rất thành công vào thị trường Châu Á với tư cách là một công ty cỡ vừa


CẢI TIẾN XUẤT SẮC

KHÔNG NĂM NÀO KHÔNG CÓ SẢN PHẨM MỚI

Đổi mới liên tục là yếu tố quyết định. Công ty đã từng bước tối ưu hóa quy trình phát triển và thay đổi sản phẩm – vượt xa tiêu chuẩn quốc tế. Karl Ochsner khuyến khích và yêu cầu nhân viên của mình tinh thần đổi mới và can đảm suy nghĩ lại. Với thành công: OCHSNER là công ty duy nhất trong ngành đã hai lần được nhận Giải thưởng Nhà nước của Áo. OCHSNER cũng đã nhận được giải thưởng đổi mới ENERGIE GENIE từ Bộ Bền vững Liên bang Áo hai lần chỉ trong vòng hai năm


CAM KẾT VỚI BẢN CHẤT & NỀN KINH TẾ

CỦA CHÚNG TA

Doanh nhân này cũng cam kết bảo vệ môi trường và khí hậu, chẳng hạn như thông qua quan hệ đối tác chặt chẽ với WWF Climate Group. Ngoài ra, Karl Ochsner dành thời gian rảnh rỗi ít ỏi của mình cho các hoạt động hiệp hội và các vị trí ban giám sát khác nhau. Ông đang hoạt động trong các hiệp hội máy bơm nhiệt ở Đức, Áo, Thụy Sĩ, Châu Âu và Trung Quốc, trong Thượng viện Kinh tế Châu Âu và Đức và trong Liên đoàn Công nghiệp


NHÓM OCHSNER:

SỰ ĐA DẠNG & CỞI MỞ TẠO NÊN SỰ KHÁC BIỆT

Do có 10 năm làm việc tại công ty Hoa Kỳ tại Xerox Đức với tư cách là thành viên ban điều hành, Karl Ochsner chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của phong cách quản lý doanh nghiệp của Mỹ – lãnh đạo hiệu suất cao, hoạt động và sự xuất sắc và đa dạng. Một văn hóa doanh nghiệp cởi mở để thảo luận, cởi mở, đa dạng và thúc đẩy có mục tiêu phụ nữ thông qua quản lý cấp cao là đặc điểm của phong cách quản lý của ông. Sự đa dạng và cởi mở về văn hóa là một phần không thể thiếu trong DNA của doanh nghiệp. OCHSNER tuyển dụng nhân viên từ 15 quốc gia

Gọi ngay
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon